پنج شنبه 28 فروردین ماه 1393
   
ورود |عضويت
  جارت سازماني  
 
 سرپرست مدیریت
 معاون اداری مالی
 رئیس اداره تولیدات گیاهی و دامی
 مسئول مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی
 مسئول واحد زراعت
 مسئول واحد باغبانی
 مسئول واحد امور دام
 مسئول واحد حفظ نباتات
 مسئول اداره ترویج
 کارشناس ترویج
 مسئول امور اراضی
 کارشناس امور اراضی
 کارشناس امور اراضی
 مسئول واحد صدور پروانه ها و مجوزها
 مسئول حراست
 مسئول امور اداری
 مسئول دبیرخانه
 مسئول دفتر مدیر
 رئيس اداره امور فني و زيربنايي
 كارشناس مسئول آب و خاك
 مسئول فناوری اطلاعات اتوماسیون و پرتال
عنوان: سرپرست مدیریت  
نام: علی 
نام خانوادگي: شریفی 
پست الكترونيكي: sharifi@agri-khomeinishahr.ir 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر

Copyright (c) 1393/01/28 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا