شنبه 18 مهر ماه 1394
   
ورود |عضويت
  جارت سازماني  
 
  مدیر
 معاون اداری مالی
 رئیس اداره تولیدات گیاهی و دامی
 مسئول واحد زراعت
 مسئول مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی
 مسئول واحد باغبانی
 مسئول واحد امور دام
 مسئول واحد حفظ نباتات
 مسئول اداره ترویج
 کارشناس ترویج
 مسئول امور اراضی
 کارشناس امور اراضی
 کارشناس امور اراضی
 مسئول واحد صدور پروانه ها و مجوزها
 مسئول حراست
 مسئول امور اداری
 مسئول دبیرخانه
 مسئول دفتر مدیر
 رئيس اداره امور فني و زيربنايي
 كارشناس مسئول آب و خاك
 مسئول فناوری اطلاعات اتوماسیون و پرتال
عنوان: مدیر  
نام: علی 
نام خانوادگي: شریفی 
پست الكترونيكي: sharifi@agri-khomeinishahr.ir 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر

آدرس پستی: خمینی شهر- بلوار شهید بهشتی- ابتدای خیابان شهید مدنی-مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر - اتاق شماره 7 تلفن : 33647003

پرتال استان اصفهان

مركز خدمات الكترونيكي دولت

Copyright (c) 1394/07/18 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا